загрузка...

Стислий виклад твору

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ.
ПОЕЗІЯ
ПЛУЖНИК ЄВГЕН
Ніч... а човен — як срібний птах!..

Ніч... а човен — як срібний птах!..

 (Що слова, коли серце повне!) ...

Не спіши, не лети по сяйних світах,

Мій малий ненадійний човне!

 

І над нами, й під нами горять світи.

І внизу, і вгорі глибини...

О, який же прекрасний ти,

Світе єдиний!

 

Коментар

У вірші Є. Плужника конкретна картина ночі на човні поєднуєте ся з алегоричною, з глибоким підтекстом. Зачаровує порівняння «чо ен — як срібний птах» (конкретне значення) і тут же — «не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!» (абстракт не, переносне значення, метафора, що може означати і людське життя, і вибір шляху людиною, і мрію).

Ліричний герой розуміє глибину й незбагненність світу, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити.

загрузка...
загрузка...